Η Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας (EEEE) ιδρύθηκε το 1956 και είναι μέλος του Παγκόσμιου Γραφείου Επιληψίας

IBE : International Bureau for Epilepsy


  Η Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας (EEEE) πρόκειται για έναν φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό Σύλλογο που σκοπεύει στη σωστή και επιστημονική ενημέρωση για την επιληψία, την καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με επιληψία και την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει τα άτομα αυτά εδώ και 4.000 χρόνια.

Ποιοι είναι οι σκοποί του Συλλόγου ;

  • Η πληρέστερη ενημέρωση των ατόμων με επιληψία, ώστε να αντιμετωπίσουν σωστότερα τα προβλήματά τους.
  • Η προώθηση της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικό ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την Επιληψία.
  • Η αποδοχή και ένταξη, χωρίς προκαταλήψεις, των ατόμων με επιληψία στο κοινωνικό σύνολο, με ίσες ευκαιρίες στη ζωή.
  • Η ανταλλαγή απόψεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για περαιτέρω έρευνα και συνεργασία ώστε να αντιμετωπιστεί η κοινωνική διάσταση του κοινωνικού προβλήματος.
  • Ο προσδιορισμός των αναγκών των ατόμων με επιληψία σε εθνική και τοπική βάση.
  • Η παρότρυνση των κυβερνήσεων και των υπουργείων υγείας να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ατόμων με επιληψία, η ενημέρωση, μόρφωση, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη και φροντίδα.

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό της Ελληνικής Εθνικής Ένωσης κατά της Επιληψίας που είναι που είναι σε μορφή pdf